Τηλ.: 2310 527243 | Fax: 2310 515403

Ελληνικά   English   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Συστήματα ρομποτικής όπως έμβολα διπλού βάκτρου, έμβολα με ενσωματωμένο οδηγό και περιστροφικοί κύλινδροι από τη Χ. Σωφρονιάδης & ΣΙΑ ΟΕ.

© Copyright 2017, Χ. Σωφρονιάδης & ΣΙΑ ΟΕ,
Πεπιεσμένος Αέρας,
Μοναστηρίου 202, Τ.Κ. 54628, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 527243, Fax: 2310 515403

Κατασκευή Ιστοσελίδων